Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Adamczyk, J Dziś i jutro Internetu jako źródła informacji przestrzennej 2008 Roczniki Geomatyki 6 17-28
Cichociński, P Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-24
Borawski, M Problemy przetwarzania obrazu sonarowego na potrzeby sonarowej mapy dna 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-24
Bielecka, E; Dukaczewski, D Kurs szkoleniowy “Wszechnica GIS”: modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-27
Badowski, M Implementacja dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-27