Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Brzuchowska, J Nowy wymiar planowania systemów usług miejskich dzięki geokodowaniu 2010 Roczniki Geomatyki 8 17-21
Chojka, A Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym 2011 Roczniki Geomatyki 9 17-22
Bednarczyk, M; Kowalczyk, K; Zwirowicz-Rutkowska, A Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia 2011 Roczniki Geomatyki 9 17-24
Annoni, A INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej 2011 Annals of Geomatics 9 17-27
Bydłosz, J Uwarunkowania implementacji Katastralnego Modelu Administrowania Terenem w Polsce 2012 Roczniki Geomatyki 10 17-24