Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Chirrek, M; Wencel, A; Strzeliński, P; Stereńczak, P; Zasada, M; Zawiła-Niedźwiecki, T Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa 2007 Roczniki Geomatyki 5 19-28
Gaździcki, J Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 19-27
Gaździcki, J Implikacje dyrektywy INSPIRE 2005 Roczniki Geomatyki 3 19-25
Wężyk, P Mity i fakty dotyczące stosowania GPS w leśnictwie 2004 Roczniki Geomatyki 2 19-32
Badowski, M GEOINFORMATION IN GERMANY – IMPLEMENTATION OF THE INSPIRE DIRECTIVE 2008 Annals of Geomatics 6 19-26