Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Gotlib, D; Iwaniak, A; Olszewski, R Harmonizacja baz danych referencyjnych – niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych 2007 Roczniki Geomatyki 5 35-38
Dąbrowska-Zielińska, K; Kowalik, W; Gruszczyńska, M Pozyskiwanie informacji o parametrach glebowo-roślinnych za pomocą satelitarnych zdjęć mikrofalowych 2005 Roczniki Geomatyki 3 35-44
Borkowski, A Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni 2005 Roczniki Geomatyki 3 35-42
Michalak, J Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz.3. Modelowanie pojęciowe danych, usług i interfejsów) 2003 Roczniki Geomatyki 1 35-54
Buntak, K; Wróbel, Z; Kereković, D A METHOD FOR RECONSTRUCTION OF SCULPTURES: THE ŠIBENIK CATHEDRAL PROJECT, CROATIA 2008 Annals of Geomatics 6 35-40