Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Borzuchowski, J; Olszar, M Harmonizacja danych przestrzennych w kontekście dyrektywy INSPIRE na przykładzie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 2013 Roczniki Geomatyki 11 35-43
Dukaczewski, D Wojewódzkie portale informacji przestrzennej 2007 Roczniki Geomatyki 5 37-56
Adamczyk, J; Będkowski, K Analiza obiektowa jako metoda poprawy jakości klasyfikacji 2006 Roczniki Geomatyki 4 37-46
Pachelski, W Problemy normalizacji w dziedzinie informacji przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 37-46
Będkowski, K Studium podyplomowe “Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody” 2004 Roczniki Geomatyki 2 37-42