Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Bielawski, B Możliwości i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzględnieniem przepisów implementacyjnych INSPIRE 2011 Roczniki Geomatyki 9 37-50
Kosiński, K; Hoffmann-Niedek, A; Kozłowska, T Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk łąkowych na podstawie sezonowej zmienności charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjęciach satelitów Landsat 2012 Roczniki Geomatyki 10 37-43
Bielawski, B Koncepcja generalizacji relacji topologicznych w wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych 2012 Roczniki Geomatyki 10 37-45
Brach, M; Wiśniewski, M Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna 2012 Roczniki Geomatyki 10 37-45
Pachół, P; Zieliński, J Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie 2003 Roczniki Geomatyki 1 38-52