Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Buczek, A; Lichończak, K; Uchański, J Budowa BDOT z punktu widzenia wykonawców 2011 Roczniki Geomatyki 9 41-76
Cichociński, P; Dębińska, E Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych 2012 Roczniki Geomatyki 10 41-48
Jaskulski, M; Łukasiewicz, G; Nalej, M Porównanie metod transformacji map historycznych 2013 Roczniki Geomatyki 11 41-57
Eckes, K Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnej 2014 Roczniki Geomatyki 12 41-50
Jarocińska, A; Zagajewski, B Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation 2009 Annals of Geomatics 7 42-53