Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Kurczyński, Z Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi 2005 Roczniki Geomatyki 3 59-71
Krawczyk, J Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do analizy koncentracji pożarów lasów w nadleśnictwie 2004 Roczniki Geomatyki 2 59-70
Anusz, S GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2008 Roczniki Geomatyki 6 59-66
Kuczyńska, J Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT 2011 Roczniki Geomatyki 9 59-64
Lewandowicz, E; Antolak, M Dostosowanie struktur danych tematycznych z inwentaryzacji dendrologicznej do standardów IIP 2012 Roczniki Geomatyki 10 59-68