Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Andrzejewska, M; Jała, Z; Rusztecka, M Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu “Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS dla ochrony przyrody” 2011 Roczniki Geomatyki 9 7-13
Annoni, A INSPIRE and the Digital Agenda for Europe 2011 Annals of Geomatics 9 7-16
Gaździcki, J Prawo Unii Europejskiej kształtujące INSPIRE 2011 Roczniki Geomatyki 9 7-18
Bialousz, S; Chmiel, J; Fijalkowska, A Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach 2012 Roczniki Geomatyki 10 7-16
Gazdzicki, J Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej 2012 Roczniki Geomatyki 10 7-16