Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Mozgawa, J Scenariusze analiz przestrzennych dla zarządzania w Lasach Państwowych 2004 Roczniki Geomatyki 2 11-18
Orlińska, J Beneficial impact of INSPIRE Directive on national legislation: the case of Poland 2010 Annals of Geomatics 8 11-22
Będkowski, K; Stereńczak, K Porównanie numerycznych modeli terenu obszarów leśnych generowanych z wykorzystaniem danych skaningu laserowego (LiDAR) uzyskanych w okresie wiosennym i letnim 2010 Roczniki Geomatyki 8 11-20
Gaździcki, J THE SOCIAL USABILITY OF GEOINFORMATION PRODUCTS 2013 Roczniki Geomatyki 11 11-14
Michalak, J Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (rozdz. 2. Podstawowe założenia INSPIRE) 2003 Roczniki Geomatyki 1 12-34