Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Michalak, J Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (cz.1. Wstęp) 2003 Roczniki Geomatyki 1
Ustrnul, Z; Stefanoff, P; Czekierda, D WEATHER CONDITIONS AS A FACTOR FAVOURING THE INCREASE OF TICK – BORNE DISEASES PREVALENCE IN POLAND 2008 Annals of Geomatics
Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwi¹zywania konfliktówœrodowiskowych
Michalak, J Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (cz.1: streszczenie, abstract, spis treści, wstęp, podsumowanie, literatura, dodatek) 2010 Roczniki Geomatyki 8 1-13; 75-98
Michalak, J Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 2: Ogólna koncepcja architektury polskiej IIP) 2010 Roczniki Geomatyki 8 1-10; 14-27