Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Bachowska, J; Majcher, A; Pachół, P; Piróg S Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych 2011 Roczniki Geomatyki 9 19-29
Będkowski, K; Stereńczak, K Koncepcja quasi-obiektowej metody analizy wielospektralnych zdjęć lotniczych i jej zastosowania do analizy składu gatunkowego drzewostanów 2012 Roczniki Geomatyki 10 19-26
Bryk, M;. Chyla, M Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej 2014 Roczniki Geomatyki 12 19-29
Linsenbarth, A Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE 2003 Roczniki Geomatyki 1 20-25
Korpetta, D; Olenderek, H; Tracz, W Geoinformation system in forestry 2004 Annals of Geomatics 2 20-24