Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Bac-Bronowicz, J; Głażewski, A; Kowalski, P Wybrane problemy wizualizacji w skali l :50 000 treści Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych 2008 Roczniki Geomatyki 6 23-30
Iwaniak, A; Kubik, T Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoportalu 2008 Roczniki Geomatyki 6 23-34
Burdziej, J Multi-criteria spatial analysis of land accessibility for seismic operations 2009 Annals of Geomatics 7 23-31
Zarzycki, G Od geodezji i kartografii do wyzwań i możliwosci geomatyki 2009 Roczniki Geomatyki 7 23-25
Cieśla, D; Widz, R; Brylski, M Usługi sieciowe zrealizowane w projekcie geoportal.gov.pl 2010 Roczniki Geomatyki 8 23-35