Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Berus, T; Kołodziej, A; Olszewski, R Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych SOZO i HYDRO z referencyjną bazą VMap L2 drugiej edycji 2007 Roczniki Geomatyki 5 29-38
Cichociński, P Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości 2007 Roczniki Geomatyki 5 29-35
Kwiasowski, Z Organy samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 29-36
Adamczyk, J Analiza krajobrazu przy użyciu podejścia obiektowego w geoinformacji 2006 Roczniki Geomatyki 4 29-35
Chrobak, T Krakowskie doświadczenia w zakresie systemow informacji przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 29-35