Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Bojar, K; Szakowski, I; Furmańczyk, K Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową 2005 Roczniki Geomatyki 3 29-33
Maritz, J USING GPS DATA LOGGERS TO MEASURE RURAL ACCESSIBILITY IN SOUTH AFRICA 2008 Annals of Geomatics 6 29-37
Bańkowski, J; Miścicki, S Wykorzystanie zdjęć lotniczych w urządzaniu Nadleśnictwa Milicz 2008 Roczniki Geomatyki 6 29-40
Gaździcki, J Conceptual aspects of regional spatial information systems in Poland 2011 Annals of Geomatics 9 29-33
Bielecka, E; Filipczak, A Zasady opracowywania map dostępności 2010 Roczniki Geomatyki 8 29-38