Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Basista, I; Bydłosz, J; Cichociński, P Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych 2010 Roczniki Geomatyki 8 31-41
Mozgawa, J; Kwaśny, Ł Osuwiska leśne w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO 2010 Roczniki Geomatyki 8 31-38
Bielecka, E Określenie zasobu podstawowego infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce 2010 Roczniki Geomatyki 8 31-40
Bielecka, E Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover 2011 Roczniki Geomatyki 9 31-39
Chmiel, J; Fijałkowska, A; Łoś, H Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy 2014 Roczniki Geomatyki 12 31-39