Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Kozioł, K; Wężyk, P Zastosowanie algorytmu Delaunay`a w eliminacji i klasyfikacji chmury punktów z naziemnego skaningu laserowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-41
Leszczyńska, M Stosowanie systemów informacji przestrzennej celem przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-41
Dygas-Ciołkowska, L Geoinformacja w ochronie środowiska na tle dyrektywy INSPIRE 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-40
Gaździcki, J Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej państwa w kontekście INSPIRE 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-61
Gaździcki, J Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-40