Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Eckes, K Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektów 2008 Roczniki Geomatyki 6 35-43
Iwaniak, A Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE 2008 Roczniki Geomatyki 6 35-41
Dukaczewski, D; Bielecka, E Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie 2009 Roczniki Geomatyki 7 35-60
Gaździcki, J Aspekty koncepcyjne regionalnych systemów informacji przestrzennej w Polsce 2011 Annals of Geomatics 9 35-39
Cichociński, P Propozycja geoportalu dla przestrzenno-czasowych danych statystycznych 2013 Roczniki Geomatyki 11 35-44