Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Bienek, J; Kulka, J Mapa Bagdadu 2009 Roczniki Geomatyki 7 37-64
Olenderek, H; Olenderek, T Problematyka kształcenia w zakresie geoinformacji na kierunku leśnictwo 2009 Roczniki Geomatyki 7 37-43
Grabarczyk-Walus, S Metodyka konstruowania odwzorowań anamorficznych 2009 Roczniki Geomatyki 7 37-46
Doskocz, A; Lewandowicz, E Analiza procesu kształcenia z zakresu geomatyki w ramach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej 2010 Roczniki Geomatyki 8 37-45
Izdebski, W Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej 2011 Roczniki Geomatyki 9 37-43