Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja Tom Strony (up)
Lechthaler, M FROM CLAY PLATE MAPS TO THE FIRST ATLAS OF THE WORLD Cartographic Maps As a Cultural Heritage 2008 Annals of Geomatics 6 9-16
Olenderek, H Geomatyka w leśnictwie – próba oceny stanu i perspektyw 2008 Roczniki Geomatyki 6 9-15
Gaździcki, J Etyka geomatyczna 2003 Roczniki Geomatyki 1 11-19
Michalak, J Otwarte oprogramowanie i otwarte dane w geomatyce 2007 Roczniki Geomatyki 5 11-20
Linsenbarth, A Europejskie programy geoinformacyjne – INSPIRE i GMES (stan zaawansowania) 2006 Roczniki Geomatyki 4 11-18