Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (down) Tom Strony
Krawczyk, A MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczej 2008 Roczniki Geomatyki 6 49-54
Litwin, L Edytor metadanych MEDARD – narzędzie do implementacji dyrektywy INSPIRE w Polsce 2008 Roczniki Geomatyki 6 55-64
Michalak, J Inicjatywa OWS-5 – kolejny etap rozwoju i harmonizacji specyfikacji OGC dotyczących geoprzestrzennych usług sieciowych 2008 Roczniki Geomatyki 6 65-74
Michalak, J Języki pochodne od GML i z nim powiązane 2008 Roczniki Geomatyki 6 75-84
Stateczny, A Dylematy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych dla potrzeb żeglugi śródlądowej 2008 Roczniki Geomatyki 6 85-89