Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (down) Tom Strony
Cichociński, P Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej 2005 Roczniki Geomatyki 3 21-26
Dębińska, E Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości 2006 Roczniki Geomatyki 4 35-42
Eckes, K Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej 2006 Roczniki Geomatyki 4 43-73
Eckes, K Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 75-80
Eckes, K Analiza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GIS 2007 Roczniki Geomatyki 5 25-32