Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (down) Tom Strony
Będkowski, K Studium podyplomowe “Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody” 2006 Roczniki Geomatyki 4 169-176
Kamińska, G Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo 2006 Roczniki Geomatyki 4 177-184
Stereńczak, K Aktualizacja leśnej mapy numerycznej w opiniach jej użytkowników 2006 Roczniki Geomatyki 4 185-192
Węgiel, A Badania ankietowe dotyczace korzystania z leśnych map przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwach 2006 Roczniki Geomatyki 4 193-204
Bielecka, E; Kuczyk, A; Witkowska, E Modelowanie powierzchni statystycznej przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce przy pomocy metody dazymetrycznej 2005 Roczniki Geomatyki 3 9-16