Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (down) Tom Strony
Barszczyńska, M; Łasut, E; Walczykiewicz, T Identyfikacja zasobów danych przestrzennych gospodarki wodnej w kontekście potrzeb planowania 2008 Roczniki Geomatyki 6 7-14
Cichocki, Z; Bidłasik, M Miejsce obszarów chronionych w monitoringu zagospodarowania przestrzennego kraju 2008 Roczniki Geomatyki 6 15-23
Dukaczewski, D Metody projektowania prostych i złożonych czasowych animacji kartograficznych 2008 Roczniki Geomatyki 6 25-46
Dukaczewski. D Rozwiązania prawne i organizacyjne państwowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego 2008 Roczniki Geomatyki 6 47-65
Oświecimska-Piasko, Z; Piórkowski, H; Ostrowski, J Integracja baz danych o polskich mokradłach i torfowiskach w systemie „GIS Mokradła" 2008 Roczniki Geomatyki 6 67-75