Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (down) Tom Strony
Szeliga, K Geodezja w kategoriach czasoprzestrzennych – wizjonerstwo czy realizm? 2005 Roczniki Geomatyki 3 173-184
Jachimski, J; Mierzwa, W; Tokarczyk, R Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 163-172
Ozimek, P Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych 2007 Roczniki Geomatyki 5 173-185
Cisło, U Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej 2007 Roczniki Geomatyki 5 187-198
Ustrnul, Z; Czekierda, D Metody analizy przestrzenno-czasowej w badaniach klimatologicznych 2006 Roczniki Geomatyki 4 147-156