Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Gaździcki, J Leksykon Geomatyczny (Lexicon of Geomatics) 2001 136 pp.
Lewiński, S Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych 2005 3 97-106
Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwi¹zywania konfliktówœrodowiskowych
Gaździcki, J; Linsenbarth, A GIS in Poland: development towards SDI 2004 Annals of Geomatics 2 11-19
Korpetta, D; Olenderek, H; Tracz, W Geoinformation system in forestry 2004 Annals of Geomatics 2 20-24