Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Mączewski, K Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 149-157
Sambura, A; Bajorski, M Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego 2005 Roczniki Geomatyki 3 159-168
Głowacki, G; Nowogrodzki, L; Sosnowska, K Koncepcja geoportalu regionalnego 2005 Roczniki Geomatyki 3 169-173
Pyka, K KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym 2005 Roczniki Geomatyki 3 175-182
Piróg, S Małopolski projekt infrasruktury informacji przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 183-188