Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Iwaniak, A; Śliwiński, A; Tobjasz, M Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym 2007 Roczniki Geomatyki 5 39-46
Iwaniak, A; Śliwiński, A Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania 2007 Roczniki Geomatyki 5 47-51
Kozubek, E; Werner, P Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych 2007 Roczniki Geomatyki 5 53-62
Lewiński, S Porównanie klasyfikacji obiektowej z tradycyjną klasyfikacją pikselową z punktu widzenia automatyzacji procesu tworzenia bazy danych o pokryciu i użytkowaniu terenu 2007 Roczniki Geomatyki 5 63-70
Łupikasza, E Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie 2007 Roczniki Geomatyki 5 71-80