Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Cichociński, P Zastosowanie zaawansowanych reguł topologicznych w procesie budowania baz danych przestrzennych wspomagających wycenę nieruchomości 2007 Roczniki Geomatyki 5 29-35
Dukaczewski, D Wojewódzkie portale informacji przestrzennej 2007 Roczniki Geomatyki 5 37-56
Garbarczyk-Walus, S Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych 2007 Roczniki Geomatyki 5 57-67
Gogołek, W Zintegrowany System Kartgrafii Geologicznej IKAR 2007 Roczniki Geomatyki 5 69-74
Krawczyk, A Problematyka SDI w projekcie eSDI-NET+ przygotowanym w ramach programu Komisji Europejskiej eContentplus 2007 Roczniki Geomatyki 5 75-79