Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Anusz, S Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego 2007 Roczniki Geomatyki 5 9-26
Bielecka, E; Ciołkosz, A Wykorzystanie informacji o pokryciu terenu zawartych w bazach CORINE Land Cover w gospodarce przestrzennej 2007 Roczniki Geomatyki 5 27-38
Gogołek, W Dane przestrzenne w działalności polskiej służby geologicznej 2007 Roczniki Geomatyki 5 47-50
Nałęcz, T Analiza przestrzeni kraju w aspekcie przydatności terenów dla przewidywanych inwestycji w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2007 Roczniki Geomatyki 5 51-57
Ostaficzuk, S Geoinformacyjne pakiety uzupełniające (koncepcja wirtualnego konsorcjum) 2007 Roczniki Geomatyki 5 59-67