Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Tomaszewski, A Rola dziedzictwa kulturowego dla współczesnej cywilizacji. Przestrzeń dziedzictwa 2007 Roczniki Geomatyki 5 21-25
Linsenbarth, A INSPIRE – od inicjatywy do dyrektywy 2007 Roczniki Geomatyki 5 27-32
Gaździcki, J Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-40
Zachariasz, A Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie 2007 Roczniki Geomatyki 5 43-56
Linsenbarth, A Geoprzestrzeń wydarzeń biblijnych 2007 Roczniki Geomatyki 5 57-66