Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Linsenbarth, A Europejskie programy geoinformacyjne – INSPIRE i GMES (stan zaawansowania) 2006 Roczniki Geomatyki 4 11-18
Gaździcki, J Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego 2006 Roczniki Geomatyki 4 19-27
Kwiasowski, Z Organy samorządu terytorialnego w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 29-36
Łabuz, A Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie małopolskim 2006 Roczniki Geomatyki 4 39-48
Kosowski, B; Kotulecki, A Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 49-54