Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Szczepanek, R Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 103-111
Radoń, R Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi 2006 Roczniki Geomatyki 4 113-119
Antosiewicz, M; Podlasek, S Doświadczenia w udostępnianiu danych przestrzennych dla Centrum Pawiadamiania Ratunkowego, TOPR/GOPR 2006 Roczniki Geomatyki 4 121-126
Kolińska, M; Chrobak, T Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarządzania kryzysowego na przykładzie Krakowa 2006 Roczniki Geomatyki 4 127-133
Struzik, P Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych 2006 Roczniki Geomatyki 4 137-144