Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Iwaniak, A Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce 2005 Roczniki Geomatyki 3 47-58
Kurczyński, Z Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi 2005 Roczniki Geomatyki 3 59-71
Harvey, F; Iwaniak, A SDI Development in Poland – First Results from a National Survey 2005 Roczniki Geomatyki 3 73-79
Baranowski, M Mozliwości wykorzystania Bazy Danych Ogólnogeograficznych na potrzeby INSPIRE 2005 Roczniki Geomatyki 3 83-87
Andrzejewska, M; Baranowski, M Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie 2005 Roczniki Geomatyki 3 89-93