Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Nachlik, E; Buczek, A; Mazoń, S Wykorzystanie danych przestrzennych w kształtowaniu zasobów wodnych 2005 Roczniki Geomatyki 3 95-104
Maciejewski, M; Barszczyńska, M; Kubacka, D; Łasut, E; Rataj, C; Walczykiewicz, T Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej 2005 Roczniki Geomatyki 3 105-113
Madej, P; Dyras, I; Ustrnul, Z; Barszczyńska, M; Kubacka, D Wykorzystanie GIS w meteorologii, klimatologii i hydrologii 2005 Roczniki Geomatyki 3 115-124
Antosiewicz, M; Wężyk, P GPS w zarządzaniu informacją o środowisku 2005 Roczniki Geomatyki 3 125-133
Michalak, J Dziedzinowe modele pojęciowe dotyczące informacji przestrzennej na przykładzie geologii 2005 Roczniki Geomatyki 3 135-146