Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Terefenko, P; Furmańczyk, K Wykorzystanie GIS w badaniach zmian krajobrazu 2005 Roczniki Geomatyki 3 189-197
Wężyk, P; Ciechanowski, P Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird-2 w aktualizacji baz danych Leśnej Mapy Numerycznej 2005 Roczniki Geomatyki 3 199-208
Wężyk, P; Wrzodak, J Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich 2005 Roczniki Geomatyki 3 209-218
Wolniewicz, W Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird 2005 Roczniki Geomatyki 3 219-230
Michalak, J Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych (cz.1. Wstęp) 2003 Roczniki Geomatyki 1