Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Olenderek, H Geomatyka w leśnictwie – próba oceny stanu i perspektyw 2008 Roczniki Geomatyki 6 9-15
Sypuła, P; Adamczyk, J Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug 2008 Roczniki Geomatyki 6 99-108
Wężyk, P; Sroga, R; Szwed, P Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzcniach probnych przy użyciu urządzenia PosTex 2008 Roczniki Geomatyki 6 109-118
Iwaniak, A; Kopańczyk, B; Kubik, T; Netzel, P; Paluszyński, W Przykłady budowy infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania 2008 Roczniki Geomatyki 6 7-14
Iwaniak, A; Kopańczyk, B; Kubik, T; Netzel, P; Paluszyński, W Wykorzystanie wolnego oprogramowania do budowy usług katalogowych 2008 Roczniki Geomatyki 6 15-21