Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Iwaniak, A; Kubik, T Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoportalu 2008 Roczniki Geomatyki 6 23-34
Iwaniak, A Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE 2008 Roczniki Geomatyki 6 35-41
Karsznia, I Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGen w procesie wspomagania automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych 2008 Roczniki Geomatyki 6 43-54
Pachelski, W; Parzyński,Z; Zwirowicz, A Problematyka integracji modeli krajowych danych georeferencyjnych z normami ISO serii 19100 2008 Roczniki Geomatyki 6 55-72
Piszczek, M; Rutyna, K Pozyskiwanie informacji przestrzennej z wykorzystaniem metody przestrzenno-czasowego kadrowania obrazów 2008 Roczniki Geomatyki 6 73-84