Strona startowa [51–75] << 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> [101–125] web
Autor Tytuł Rok Publikacja (up) Tom Strony
Cichociński, P Próba zastosowania metod geostatystycznych do taksacji nieruchomości 2009 Roczniki Geomatyki 7 17-24
Dukaczewski, D; Bielecka, E Podstawy prawne dostępu do danych przestrzennych w Polscee 2009 Roczniki Geomatyki 7 25-36
Grabarczyk-Walus, S Metodyka konstruowania odwzorowań anamorficznych 2009 Roczniki Geomatyki 7 37-46
Grus, Ł; Wijngaarden, S; Breght, A; Castelein, W Implementing INSPIRE in the Netherlands 2009 Roczniki Geomatyki 7 47-56
Kuczyńska, J Aspekty harmonizacji danych referencyjnych w procesie budowy SDI przy zastosowaniu strategii MDA i SOA 2009 Roczniki Geomatyki 7 57-66