Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Głażewski, A Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT 2013 Roczniki Geomatyki 11 69-83
Nałęcz, T Thematic Working Group Geology & Mineral Resources – koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE 2010 Roczniki Geomatyki 8 91-100
Gaździcki, J THE SOCIAL USABILITY OF GEOINFORMATION PRODUCTS 2013 Roczniki Geomatyki 11 11-14
Kupidura, P; Jakubiak, M The morphological filtering of the remote sensing images for the noise reduction comparing to traditional filters 2009 Annals of Geomatics 7 63-68
Musiał, E The Jubilee 80th Birthday of Professor Jerzy Gaździcki 2011 Annals of Geomatics 9 41-54