Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Nowakowska, P; Hordejuk, M; Jóźwik, K; Kamil Myciuk, K; Przasnyska, J; Sadłowska, K; Tekielska, A Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju 2012 Roczniki Geomatyki 10 71-79
Michalak, J Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE 2012 Roczniki Geomatyki 10 51-64
Wężyk, P; Bednarczyk, P Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej 2005 Roczniki Geomatyki 3 163-172
Gaździcki, J Tertiary studies in geoinformation aspects of modernization in Poland 2009 Roczniki Geomatyki 7 13-18
Nałęcz, T; Michałowska, K Terminologia definiująca rejestry zasobów danych przestrzennych jako normatywne źródła krajowej infrastruktury infoinformacji przestrzennej 2012 Roczniki Geomatyki 10 79-91