Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Bojar, K; Szakowski, I; Furmańczyk, K Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową 2005 Roczniki Geomatyki 3 29-33
Mączewski, K; Janczar, E Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu procesów rozwoju regionalnego 2004 Roczniki Geomatyki 2 75-85
Mączewski, K; Staniewska, A Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa 2005 Roczniki Geomatyki 3 83-91
Szczepanek, R Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym 2006 Roczniki Geomatyki 4 103-111
Pyka, K Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych 2003 Roczniki Geomatyki 1 103-108