Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Paluszyński, W Rola geoinformacji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 2007 Roczniki Geomatyki 5 125-131
Iwaniak, A Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE 2008 Roczniki Geomatyki 6 35-41
Tomaszewski, A Rola dziedzictwa kulturowego dla współczesnej cywilizacji. Przestrzeń dziedzictwa 2007 Roczniki Geomatyki 5 21-25
Fellner, A; Trómiński, P; Zając, J Rezultaty testowania programu DEMETER 2000 w laboratoriach DGNSS/GIS chełmskiej PWSZ 2007 Roczniki Geomatyki 5 23-33
Jarocińska, A; Zagajewski, B Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation 2009 Annals of Geomatics 7 42-53