Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Chojka, A Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym 2011 Roczniki Geomatyki 9 17-22
Bryk, M;. Chyla, M Zastosowanie technologii GIS w lokalizacji stanowisk archeologicznych podczas prospekcji terenowej 2014 Roczniki Geomatyki 12 19-29
Stankiewicz, K; Wiśniewska, E; Hościło, A Zastosowanie technologii geomatycznych do zarządzania danymi przy rozpoznawaniu upraw na satelitarnych zdjęciach mikrofalowych 2005 Roczniki Geomatyki 3 145-152
Rudowicz-Nawrocka, J; Woźniak, M Zastosowanie SyMaP do tworzenia bazy danych przestrzennych fortyfikacji 2012 Roczniki Geomatyki 10 117-123
Marczak, S; Pluto-Kossakowska, J Zastosowanie statystyki przestrzennej do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce 2014 Roczniki Geomatyki 12 105-116