Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Dukaczewski, D Wojewódzkie portale informacji przestrzennej 2007 Roczniki Geomatyki 5 37-56
Figurski, T; Owsianik, K; Pajkert, R Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego 2011 Roczniki Geomatyki 9 53-59
Pędzich, P Własności odwzorownania Cassiniego-Soldnera całej elipsoidy 2007 Roczniki Geomatyki 5 73-84
Garbarczyk-Walus, S Własności metryczne wybranych odwzorowań anamorficznych 2007 Roczniki Geomatyki 5 57-67
Łęcka, A; Furmańczyk, K Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim 2005 Roczniki Geomatyki 3 127-136