Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (down) Rok Publikacja Tom Strony
Będkowski, K Skanowanie laserowe i jego zastosowanie w leśnictwie 2004 Roczniki Geomatyki 2 33-40
Stereńczak, K Single tree detection based on airborne LIDAR (ALS) data 2009 Annals of Geomatics 7 121-126
Faryś, M Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej 2005 Roczniki Geomatyki 3 63-68
Harvey, F; Iwaniak, A SDI Development in Poland – First Results from a National Survey 2005 Roczniki Geomatyki 3 73-79
Radoń, R Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi 2006 Roczniki Geomatyki 4 113-119