Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J; Musiał, E Działalność międzyresortowego Zespołu do spraw Infrastruktury Geoinformacyjnej 2001-2003 2004 Roczniki Geomatyki 2 237-244
Strzeliński, P Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie leśnej geomatyki na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu 2004 Roczniki Geomatyki 2 58-64
Chrobak, T; Gaździcki, J Dziedzictwo kulturowe jaki element geoprzestrzeni 2007 Roczniki Geomatyki 5 13-18
Michalak, J Dziedzinowe modele pojęciowe dotyczące informacji przestrzennej na przykładzie geologii 2005 Roczniki Geomatyki 3 135-146
Adamczyk, J Dziś i jutro Internetu jako źródła informacji przestrzennej 2008 Roczniki Geomatyki 6 17-28