Strona startowa [1–25] << 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> [51–75] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Annoni, A INSPIRE and the Digital Agenda for Europe 2011 Annals of Geomatics 9 7-16
Annoni, A INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej 2011 Annals of Geomatics 9 17-27
Oświecimska-Piasko, Z; Piórkowski, H; Ostrowski, J Integracja baz danych o polskich mokradłach i torfowiskach w systemie „GIS Mokradła" 2008 Roczniki Geomatyki 6 67-75
Olszewski, R; Graf, R; Macias, A; Kołodziej, A; Berus, T Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce 2010 Roczniki Geomatyki 8 89-98
Sambura, A; Bajorski, M Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego 2005 Roczniki Geomatyki 3 159-168