Strona startowa [26–50] << 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >> [76–100] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Chrobak, T Krakowskie doświadczenia w zakresie systemow informacji przestrzennej 2005 Roczniki Geomatyki 3 29-35
Badura, H; Zawadzki, J; Fabijańczyk, P Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego 2012 Roczniki Geomatyki 10 17-26
Woźniak, J Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych 2004 Roczniki Geomatyki 2 67-76
Blachowski, J; Woźniak, J Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii 2009 Roczniki Geomatyki 7 75-85
Stateczny, A Kształcenie w dziedzinie hydrografii 2012 Roczniki Geomatyki 10 93-100