Strona startowa << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> [26–50] web
Autor Tytuł (up) Rok Publikacja Tom Strony
Gaździcki, J Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej państwa w kontekście INSPIRE 2007 Roczniki Geomatyki 5 33-61
Pachelski, W Aktualny stan europejskich i krajowych prac normalizacyjnych w dziedzinie informacji geograficznej 2004 Roczniki Geomatyki 2 96-105
Izdebski, W Aktualny stan i przyszłe możliwości wykorzystania zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych 2007 Roczniki Geomatyki 5 25-31
Lewandowicz, E Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej 2010 Roczniki Geomatyki 8 79-86
Kozioł, K Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacji 2013 Roczniki Geomatyki 11 45-59